КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

КОНФЕРЕНЦИЯ  „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

                 На 14.02.2020г. в община Крумовград се проведе конференция „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” това е конференция, организирана в рамките на  проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ за партньорство между двете общини – Крумовград и Топейрос  с цел социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот ,развитие на територията на трансграничният регион България – Гърция в сферата на социалните услуги чрез осигуряване на подкрепа за социално приобщаване на уязвими групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.

Форумът беше уважен от присъствието на кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топирос Димитрис Сематис и Мюмюн Халилоглу.

           Сред лекторите, приели поканата на организаторите да представят на  конференцията добри практики и опит в социално ангажирана дейност, се открояваха имената на: „ Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД   и  община Гърмен.

           Екипите на проекта от българска и гръцка страна дискутираха възможности за социалното предприемачество в трансграничния регион България – Гърция.

През времето от наситената програма на конференцията събралите се  над 50 участници изслушаха докладите на лекторите.

Представени бяха актуални политики за насърчаване на социалните предприятия. Проведе се дискусия за възможностите за социално предприемачество на територията на трансграничният регион България – Гърция.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

                 На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе заключителна пресконференция по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

         На пресконференцията присъстваха кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топирос Димитрис Сематис и Мюмюн Халилоглу,  екипите на проекта от  двете общини партньори, журналисти и граждани.

        „Считаме проектът за изключително полезен „ – споделиха кметовете на община Крумовград и община Топирос.

       Асен Хаджиев ръководител на проекта ,представи пред присъстващите дейностите,които бяха реализирани и въздействието,което проектът  оказа.

       В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван Център за временно  настаняване в гр.Крумовград с капацитет 21 лица и Офис за подпомагане на социалното предприемачество.

      В рамките проекта се проведе  кампания за социално предприемачество. Бяха организирани пет семинара.Всички обучения обхванаха различни тематични модули ,с които бе повишен капацитетът на   служителите в  създадените по проекта социални предприятия.

     С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот ,развитие на територията на трансграничният регион България – Гърция в сферата на социалните услуги чрез осигуряване на подкрепа за социално приобщаване на уязвими групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.