На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

            На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

         Домакин на срещата бе Община Топирос,Гърция.

         Участие в мероприятието взеха партньорите по проекта. От страна на домакина присъстваха кметът на община Топирос г-н Томас Михоглу, заместник кметовете и екипът за управление на проекта, а от страна на община Крумовград – заместник-кмета Асен Хаджиев и екипът по проекта.

        Основната цел на партньорите  беше обсъждане на напредъка по изпълнение дейностите по проекта.

       На срещата  бяха организирани и координирани  следващите стъпки и дейности  по изпълнението на  проекта.