Проведе се тренировъчно посещение на експерти от Центъра за временно настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция

Проведе се тренировъчно посещение  на експерти от Центъра за временно  настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция         

            На 01 – 03 декември 2019 г. експерти от  Центъра за временно настаняване на хора в нужда – гр.Крумовград посетиха подобен център в община Топирос, Гърция , реализирани в рамките на  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

           По време на срещата   представители на партньорските институции – координатори и експерти обмениха полезна информация и всеки един представи отчета за изпълнение на дейностите по проекта за  своята държава. Беше изготвен план за действие със следващите стъпки и дейности  по проекта. Едновременно с това партньорите от община Топирос представиха  новооткрития офис за социално предприемачество, създаден  в рамките на проекта.

          Общата работна среда и резултатите от срещата бяха много положителни, разкривайки добрия екипен дух сред партньорите по проекта.