Entries by access4all

КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

КОНФЕРЕНЦИЯ  „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“                  На 14.02.2020г. в община Крумовград се проведе конференция „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” – това е […]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“                  На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе заключителна пресконференция по проект : „Интегриран подход за социално включване в […]

На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе последната партньорска среща по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе последната партньорска среща по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“          На партньорката среща присъстваха кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, […]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“                  На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе заключителна пресконференция по проект : „Интегриран подход за социално включване в […]

Проведе се тренировъчно посещение на експерти от Центъра за временно настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция

Проведе се тренировъчно посещение  на експерти от Центъра за временно  настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция                      На 01 – 03 декември 2019 г. експерти от  Центъра за временно настаняване на хора в нужда – гр.Крумовград посетиха подобен център в община Топирос, Гърция , реализирани в рамките на  […]

На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

            На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.          Домакин на срещата бе Община Топирос,Гърция.          Участие в […]

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно настаняване в гр.Крумовград

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград  се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно  настаняване в гр.Крумовград реализирани в рамките на  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма […]

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“. В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход […]

Втора партньорска среща

На 18 октомври от 11.00 часа в община Крумовград се проведе втора партньорска среща по проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион, чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”. На срещата присъстваха представители на община Крумовград като […]