На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе последната партньорска среща по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе последната партньорска среща по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

         На партньорката среща присъстваха кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топейрос Димитрис Сематис и Мюмюн Халилоглу,  екипите на проекта от  двете общини партньори.       

       Райна Йовчева ръководител на проекта за община Крумовград и заместник кмета на община Топирос Димитрис Сематис, представиха пред присъстващите дейностите, които бяха реализирани и въздействието, което проектът  оказа за двете общини.