КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

КОНФЕРЕНЦИЯ  „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

                 На 14.02.2020г. в община Крумовград се проведе конференция „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” това е конференция, организирана в рамките на  проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ за партньорство между двете общини – Крумовград и Топейрос  с цел социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот ,развитие на територията на трансграничният регион България – Гърция в сферата на социалните услуги чрез осигуряване на подкрепа за социално приобщаване на уязвими групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.

Форумът беше уважен от присъствието на кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топирос Димитрис Сематис и Мюмюн Халилоглу.

           Сред лекторите, приели поканата на организаторите да представят на  конференцията добри практики и опит в социално ангажирана дейност, се открояваха имената на: „ Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД   и  община Гърмен.

           Екипите на проекта от българска и гръцка страна дискутираха възможности за социалното предприемачество в трансграничния регион България – Гърция.

През времето от наситената програма на конференцията събралите се  над 50 участници изслушаха докладите на лекторите.

Представени бяха актуални политики за насърчаване на социалните предприятия. Проведе се дискусия за възможностите за социално предприемачество на територията на трансграничният регион България – Гърция.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

                 На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе заключителна пресконференция по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

         На пресконференцията присъстваха кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топирос Димитрис Сематис и Мюмюн Халилоглу,  екипите на проекта от  двете общини партньори, журналисти и граждани.

        „Считаме проектът за изключително полезен „ – споделиха кметовете на община Крумовград и община Топирос.

       Асен Хаджиев ръководител на проекта ,представи пред присъстващите дейностите,които бяха реализирани и въздействието,което проектът  оказа.

       В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван Център за временно  настаняване в гр.Крумовград с капацитет 21 лица и Офис за подпомагане на социалното предприемачество.

      В рамките проекта се проведе  кампания за социално предприемачество. Бяха организирани пет семинара.Всички обучения обхванаха различни тематични модули ,с които бе повишен капацитетът на   служителите в  създадените по проекта социални предприятия.

     С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот ,развитие на територията на трансграничният регион България – Гърция в сферата на социалните услуги чрез осигуряване на подкрепа за социално приобщаване на уязвими групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.

На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе последната партньорска среща по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе последната партньорска среща по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

         На партньорката среща присъстваха кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топейрос Димитрис Сематис и Мюмюн Халилоглу,  екипите на проекта от  двете общини партньори.       

       Райна Йовчева ръководител на проекта за община Крумовград и заместник кмета на община Топирос Димитрис Сематис, представиха пред присъстващите дейностите, които бяха реализирани и въздействието, което проектът  оказа за двете общини.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

                 На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе заключителна пресконференция по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

         На пресконференцията присъстваха кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топейрос ……………………………….  ,  екипите на проекта от  двете общини партньори, журналисти и граждани.

        „Считаме проектът за изключително полезен „ – споделиха кметовете на община Крумовград и община Топейрос.

       Асен Хаджиев ръководител на проекта ,представи пред присъстващите дейностите,които бяха реализирани и въздействието,което проектът  оказа.

       В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван Център за временно  настаняване в гр.Крумовград с капацитет 21 лица и Офис за подпомагане на социалното предприемачество.

      В рамките проекта се проведе  кампания за социално предприемачество. Бяха организирани пет семинара.Всички обучения обхванаха различни тематични модули ,с които бе повишен капацитетът на   служителите в  създадените по проекта социални предприятия.      С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот ,развитие на територията на трансграничният регион България – Гърция в сферата на социалните услуги чрез осигуряване на подкрепа за социално приобщаване на уязвими групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.

Проведе се тренировъчно посещение на експерти от Центъра за временно настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция

Проведе се тренировъчно посещение  на експерти от Центъра за временно  настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция         

            На 01 – 03 декември 2019 г. експерти от  Центъра за временно настаняване на хора в нужда – гр.Крумовград посетиха подобен център в община Топирос, Гърция , реализирани в рамките на  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

           По време на срещата   представители на партньорските институции – координатори и експерти обмениха полезна информация и всеки един представи отчета за изпълнение на дейностите по проекта за  своята държава. Беше изготвен план за действие със следващите стъпки и дейности  по проекта. Едновременно с това партньорите от община Топирос представиха  новооткрития офис за социално предприемачество, създаден  в рамките на проекта.

          Общата работна среда и резултатите от срещата бяха много положителни, разкривайки добрия екипен дух сред партньорите по проекта.

На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

            На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

         Домакин на срещата бе Община Топирос,Гърция.

         Участие в мероприятието взеха партньорите по проекта. От страна на домакина присъстваха кметът на община Топирос г-н Томас Михоглу, заместник кметовете и екипът за управление на проекта, а от страна на община Крумовград – заместник-кмета Асен Хаджиев и екипът по проекта.

        Основната цел на партньорите  беше обсъждане на напредъка по изпълнение дейностите по проекта.

       На срещата  бяха организирани и координирани  следващите стъпки и дейности  по изпълнението на  проекта.

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно настаняване в гр.Крумовград

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград  се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно  настаняване в гр.Крумовград реализирани в рамките на  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван Център за временно  настаняване в гр.Крумовград с капацитет 21 лица и Офис за подпомагане на социалното предприемачество. 

          С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот за всички жители на града и общината, балансирано развитие на територията и развитие на сферата на социалните услуги.

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

Общата цел на кампанията  е да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“.

В рамките та Проекта се  създаде  едно ново социално предприятие в Крумовград – Офис за социално предприемачество .Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – Предоставяне на допълнителна възможност на професионално и финансово затруднените уязвими групи да навлязат на пазара на труда чрез развиване на умения за социално предприемачество; Насърчаване на социалното предприемачество чрез създаване на 2 офиса в трансграничния регион; Популяризиране на политиката на ЕС за предоставяне на социални услуги и развитие на социалното предприемачество чрез планирани информационни инструменти;

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция – България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Втора партньорска среща

На 18 октомври от 11.00 часа в община Крумовград се проведе втора партньорска среща по проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион, чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”.
На срещата присъстваха представители на община Крумовград като домакин на срещата и община Топирос – партньор по проекта.
От страна на община Крумовград присъства кметът на общината, заместник кметовете и екипът за управление на проекта. Община Топирос бе представлявана от кмета на общината, заместник кмета и други представители, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
Общият бюджет на проекта е 498 584.03 евро, като от тях 303 154.03 евро са за община Крумовград.
Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.
Основната цел на срещата беше обсъждане на напредъка по изпълнение дейностите по проекта.
Поради закъснение при изпълнението на дейностите по проекта, на срещата бе взето решение за искане за удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ.