Στόχοι

Στόχοι του Έργου:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Βουλγαρίας – Ελλάδας, παρέχοντας υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων και δημιουργώντας ένα κοινό μέσο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το Έργο είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα TO 09: “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων κάθε μορφής”.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

Διασφάλιση δυνατότητας στέγασης και υπηρεσίες καθημερινής διαβίωσης για άπορα άτομα στο Κρούμοβγκραντ με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου προσωρινής διαμονής στο Κρούμοβγκραντ 21 ατόμων.

Παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων στις ευάλωτες ομάδες με επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες, στο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ανάπτυξη δυναμικού για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής στέγασης και ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή, μέσω της κατάρτισης εμπειρογνωμόνων.

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία 2 γραφείων στη διασυνοριακή περιοχή.

Προώθηση της πολιτικής της ΕΕ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω προγραμματισμένων εργαλείων πληροφόρησης.