Тази уеб страница е създадена в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество”, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020″, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.

Добре дошли в нашия проект

Проведе се тренировъчно посещение на експерти от Центъра за временно настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция

Проведе се тренировъчно посещение  на експерти от Центъра за временно  настаняване на хора в нужда при община Крумовград, в подобен център в Гърция                      На 01 – 03 декември 2019 г. експерти от  Центъра за временно настаняване на хора в нужда – гр.Крумовград посетиха подобен център в община Топирос, Гърция , реализирани в рамките на  […]